{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
The Lost Files of Sherlock Holmes: The Case of the Serrated Scalpel scalpel טוב

Support Level:

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms:

  • DOS

Unsupported Platforms:

  • 3DO
  • DOS