{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Simon the Sorcerer's Puzzle Pack: Swampy Adventures swampy טוב

Support Level

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms

  • Windows

Additional Notes

  • No support for displaying explanation, when clicking on items
  • No support for displaying, entering, loading and saving high scores

Links