{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Transylvania transylvania טוב

Support Level:

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms:

  • DOS

Additional Notes:

  • Only the DOS original release is supported. The re-release is not.
  • Animations during scene rendering are not supported