{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Ultima IV: Quest of the Avatar ultima4 טוב

Support Level:

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms:

  • DOS

Additional Notes:

  • FM-Towns may be working, but we'll need someone with a copy to provide us a detection entry and test it out.
  • Provides an optional VGA enhanced mode