{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Waxworks waxworks טוב

Support Level:

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms:

  • Amiga
  • DOS

Additional Notes:

  • Amiga version has not been confirmed as completable.
  • DOS version doesn't load or save items states correctly, leading to various bugs