Compatibilitat de 1.3.1
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name ScummVM ID Support Level
The Black Cauldron bc Bona

Support Level

És possible que el joc tingui problemes menors que no afectin l'experiència. Els jocs es poden jugar completament.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Apple IIgs
  • Tandy Color Computer 3
  • DOS

Additional Notes

  • Apple IIgs version has no sound

Links