Compatibilitat de 1.3.1
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name ScummVM ID Support Level
Police Quest: In Pursuit of the Death Angel pq1 Bona

Support Level

És possible que el joc tingui problemes menors que no afectin l'experiència. Els jocs es poden jugar completament.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Apple IIgs
  • Tandy Color Computer 3
  • DOS
  • Macintosh

Additional Notes

  • Apple IIgs version has no sound

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.