Compatibilitat de 1.3.1
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name ScummVM ID Support Level
Simon the Sorcerer's Puzzle Pack: Jumble jumble Bona

Support Level

És possible que el joc tingui problemes menors que no afectin l'experiència. Els jocs es poden jugar completament.

Supported Platforms

  • Windows

Additional Notes

  • No support for displaying, entering, loading and saving high scores

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.