Compatibilitat de 1.3.1
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name ScummVM ID Support Level
Backyard Baseball 2003 baseball2003 Amb errors

Support Level

El joc funciona, però pot fallar o tenir errors gràfics o d'àudio importants. És possible que no es pugui jugar completament.

Supported Platforms

  • Macintosh
  • Windows

Additional Notes

  • Minor graphical glitches

Links