Compatibilitat de 1.3.1
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name ScummVM ID Support Level
Putt-Putt Saves the Zoo puttzoo Bona

Support Level

És possible que el joc tingui problemes menors que no afectin l'experiència. Els jocs es poden jugar completament.

Supported Platforms

  • iOS
  • Macintosh
  • Windows

Additional Notes

  • Minor graphical glitches when meeting Kenya in HE72 version

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.