Compatibilitat de 1.4.1
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name ScummVM ID Support Level
Castle of Dr. Brain castlebrain Excel·lent

Support Level

El joc no té problemes coneguts.

Supported Platforms

  • Amiga
  • DOS
  • Macintosh
  • PC-98

Additional Notes

  • Music in Macintosh and Amiga versions may have glitches
  • No support for Macintosh hi-res fonts

Links