Compatibilitat de DEV
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name ScummVM ID Support Level
Castle of Dr. Brain sci:castlebrain Excel·lent

Support Level

El joc no té problemes coneguts.

Supported Platforms

  • Amiga
  • DOS
  • Macintosh
  • PC-98

Additional Notes

  • Music in Macintosh and Amiga versions may have glitches
  • No support for Macintosh hi-res fonts

Links