Compatibilitat de DEV
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name ScummVM ID Support Level
Nightlong: Union City Conspiracy trecision:nl Excel·lent

Support Level

El joc no té problemes coneguts.

Supported Platforms

  • Windows

Unsupported Platforms

  • Amiga

Additional Notes

  • Amiga videos are not yet supported

Links