1.3.1 თავსებადობა
თამაშის თავსებადობის დეტალები
თამაშის თავსებადობის ცხრილი
თამაშის სრული სახელი ScummVM ID მხარდაჭერის დონე
Goblins Quest 3 gob3 გადასარევი

Support Level

თამაშს ცნობილი პრობლემები არ გააჩნია.

Supported Platforms

  • Amiga
  • DOS
  • Macintosh
  • Windows

Additional Notes

  • Issues with the mouse cursor visibility
  • No support for original font and music files in Macintosh version
  • The number of used jokers isn't saved correctly. You'll always have 5 to spend again after loading

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.