ბმულები
ბმულები
ScummVM ბმულ ჩვენამდე: თუ გნებავთ, თქვენს ვებგვერდზე ჩვენი ბმული განათავსოთ: შეგიძლიათ, ეს გამოსახულება გამოიყენოთ.
Game mods made possible by ScummVM

The following are links to projects that modify games in ways that were not possible in the original game engines, but are possible now thanks to ScummVM.

Libraries & Technologies

The following lists some libraries and technologies ScummVM makes use of (depending on which system your run it and which configuration is chosen).

Other sites of interest

The following are links to sites that provide news and help on retro-gaming or are otherwise of interest.