1.3.1 თავსებადობა
თამაშის თავსებადობის დეტალები
თამაშის თავსებადობის ცხრილი
თამაშის სრული სახელი ScummVM ID მხარდაჭერის დონე
The Legend of Kyrandia: Book 3 - Malcolm's Revenge kyra3 გადასარევი

Support Level

თამაშს ცნობილი პრობლემები არ გააჩნია.

Supported Platforms

  • DOS
  • Macintosh

Additional Notes

  • Requires the kyra.dat resource file to be placed in the game directory

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.