1.3.1 თავსებადობა
თამაშის თავსებადობის დეტალები
თამაშის თავსებადობის ცხრილი
თამაშის სრული სახელი ScummVM ID მხარდაჭერის დონე
Inherit the Earth: Quest for the Orb ite გადასარევი

Support Level

თამაშს ცნობილი პრობლემები არ გააჩნია.

Supported Platforms

  • DOS
  • Linux
  • Macintosh
  • macOS
  • PC-98
  • Windows

Unsupported Platforms

  • Amiga

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.