1.6.0 თავსებადობა
თამაშის თავსებადობის დეტალები
თამაშის თავსებადობის ცხრილი
თამაშის სრული სახელი ScummVM ID მხარდაჭერის დონე
Gobliins 2: The Prince Buffoon gob2 გადასარევი

Support Level

თამაშს ცნობილი პრობლემები არ გააჩნია.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS
  • Macintosh
  • Windows

Additional Notes

  • A few wrong instruments during music playback

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.