Compatibilitat de 1.3.1
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name ScummVM ID Support Level
Discworld dw Excel·lent

Support Level

El joc no té problemes coneguts.

Supported Platforms

  • DOS
  • PlayStation

Unsupported Platforms

  • Macintosh

Additional Notes

  • PSX version is missing music support

Links