Compatibilitat de 1.4.1
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name ScummVM ID Support Level
Pajama Sam: Games to Play on Any Day pjgames Amb errors

Support Level

El joc funciona, però pot fallar o tenir errors gràfics o d'àudio importants. És possible que no es pugui jugar completament.

Supported Platforms

  • Macintosh
  • Windows

Additional Notes

  • Jumping Beans freezes, after introduction

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.