Compatibilitat de 1.6.0
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name ScummVM ID Support Level
King's Quest IV: The Perils of Rosella kq4 Bona

Support Level

És possible que el joc tingui problemes menors que no afectin l'experiència. Els jocs es poden jugar completament.

Supported Platforms

  • Apple IIgs
  • Tandy Color Computer 3
  • DOS

Additional Notes

  • Apple IIgs version has no sound

Links