Compatibilitat de DEV
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name ScummVM ID Support Level
Adventure Game Studio games ags:ags Bona

Support Level

És possible que el joc tingui problemes menors que no afectin l'experiència. Els jocs es poden jugar completament.

Supported Platforms

  • Android
  • iOS
  • Linux
  • Macintosh
  • Windows

Additional Notes

  • Only AGS games 2.5 and after are supported

Links