תאימות DEV
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק ScummVM ID רמת תמיכה
Adventure Game Studio games ags:ags טוב

Support Level

למשחק יש בעיות קלות שלא משפיעות של החוויה. ניתן לשחק בו עד הסוף.

Supported Platforms

  • Android
  • iOS
  • Linux
  • Macintosh
  • Windows

Additional Notes

  • Only AGS games 2.5 and after are supported

Links