1.3.1 თავსებადობა
თამაშის თავსებადობის დეტალები
თამაშის თავსებადობის ცხრილი
თამაშის სრული სახელი ScummVM ID მხარდაჭერის დონე
Personal Nightmare pn დაუტესტავი

Support Level

თამაშს დატესტვა სჭირდება და, შეიძლება, სათამაშოდ არ გამოდგეს

Supported Platforms

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS

Additional Notes

  • Minor spacing glitches with charset
  • No day to night fading in Amiga and Atari ST versions

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.