1.3.1 თავსებადობა
თამაშის თავსებადობის დეტალები
თამაშის თავსებადობის ცხრილი
თამაშის სრული სახელი ScummVM ID მხარდაჭერის დონე
Simon the Sorcerer II: The Lion, the Wizard and the Wardrobe simon2 გადასარევი

Support Level

თამაშს ცნობილი პრობლემები არ გააჩნია.

Supported Platforms

  • Amiga
  • DOS
  • Macintosh
  • Windows

Additional Notes

  • Only the default language (English) in Amiga & Macintosh versions is supported
  • F10 key animation is different in Amiga & Macintosh versions

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.