1.3.1 თავსებადობა
თამაშის თავსებადობის დეტალები
თამაშის თავსებადობის ცხრილი
თამაშის სრული სახელი ScummVM ID მხარდაჭერის დონე
King's Quest IV: The Perils of Rosella kq4sci გადასარევი

Support Level

თამაშს ცნობილი პრობლემები არ გააჩნია.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS

Additional Notes

  • Music in the Amiga version may have glitches

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.