תאימות 1.3.1
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק ScummVM ID רמת תמיכה
King's Quest IV: The Perils of Rosella kq4sci מעולה

Support Level

לא ידוע על בעיות עם המשחק.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS

Additional Notes

  • Music in the Amiga version may have glitches

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.