Compatibilitat de DEV
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name ScummVM ID Support Level
Discworld tinsel:dw Excel·lent

Support Level

El joc no té problemes coneguts.

Supported Platforms

  • DOS
  • Macintosh
  • PlayStation

Additional Notes

  • PSX version is missing music support

Links