Συμβατότητα στη 1.3.0
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού ScummVM ID Επίπεδο Υποστήριξης
Space Quest IV: Roger Wilco and the Time Rippers sq4 Άριστη

Support Level

Το παιχνίδι δεν έχει γνωστά προβλήματα.

Supported Platforms

  • Amiga
  • DOS
  • Macintosh
  • PC-98

Unsupported Platforms

  • Windows

Additional Notes

  • Music in Macintosh and Amiga versions may have glitches
  • No support for Macintosh hi-res fonts

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.