Λήψη δωρεάν (freeware) παιχνιδιών
Λήψεις παιχνιδιών για το ScummVM έκδοση 2.7.0
  • Παρακάτω βρίσκονται οι διαθέσιμες λήψεις Παιχνιδιών. Αυτές για την ώρα περιλαμβάνουν έντεκα δωρεάν (freeware) παιχνίδια, τα 'Beneath a Steel Sky', 'Broken Sword 2.5', 'Dreamweb', 'Flight of the Amazon Queen', 'Lure of the Temptress', 'Drascula: The Vampire Strikes Back', 'Soltys', 'Sfinx', 'The Griffon Legend', 'Nippon Safes, Inc.' και το 'Mystery House'.
  • Επιπρόσθετα, μπορείτε να βρείτε πακέτα σκηνών βίντεο που συνιστώνται για χρήση όταν παίζεται κάποιο από τα παιχνίδια Broken Sword ή Feeble Files μέσω του ScummVM καθώς και υπότιτλους για το Blade Runner.
Beneath a Steel Sky
Broken Sword 2.5: The Return of the Templars
Dráscula: The Vampire Strikes Back
DreamWeb
Flight of the Amazon Queen
The Griffon Legend
Lure of the Temptress
Hi-Res Adventure #1: Mystery House
Nippon Safes, Inc.
Sfinx
Sołtys
Πρόσθετα για το ScummVM έκδοση 2.7.0
Blade Runner
Broken Sword: The Shadow of the Templars

Από την έκδοση 1.0.0 και έπειτα το ScummVM υποστηρίζει τις αρχικές (original) σκηνές βίντεο σε μορφή smacker format για το Broken Sword 1 και το παρακάτω πακέτο σκηνών βίντεο δεν χρειάζεται.

Αν χρησιμοποιείτε παλιότερες εκδόσεις του ScummVM θα χρειαστείτε το παρακάτω πακέτο σκηνών βίντεο (που παρέχεται με την ευγενική άδεια της Revolution Software) για να αντικαταστήσετε τα αρχικά αρχεία smacker. Περιέχει βίντεο σε μορφή DXA και ήχο σε μορφή FLAC. Τα αρχεία ήχου είναι επίσης διαθέσιμα και σε μορφή OGG ως ξεχωριστή λήψη για να αντικαταστήσετε τα αρχεία FLAC όταν χρησιμοποιείτε το ScummVM σε πλατφόρμες που δεν υποστηρίζουν ήχο μορφής FLAC. Αυτά τα αρχεία ήχου είναι διαθέσιμα σε πολλές γλώσσες και για να τα χρησιμοποιήσετε αρκεί να αντικαταστήσετε τα Αγγλικά αρχεία FLAC από το πακέτο σκηνών βίντεο με τα αρχεία γλώσσας και μορφής της επιλογής σας.

Ωστόσο, μπορεί να χρειαστείτε το Πρόσθετο για Υπότιτλους (Subtitles AddOn) το οποίο προσθέτει υπότιτλους που δεν υπήρχαν στο αρχικό παιχνίδι στις σκηνές βίντεο.

Broken Sword II: The Smoking Mirror

Από την έκδοση 1.0.0 και έπειτα το ScummVM υποστηρίζει τις αρχικές (original) σκηνές σε μορφή smacker για το Broken Sword 2 και το παρακάτω πακέτο σκηνών βίντεο δεν χρειάζεται.

Αν χρησιμοποιείτε παλιότερες εκδόσεις του ScummVM θα χρειαστείτε το παρακάτω πακέτο σκηνών βίντεο (που παρέχεται με την ευγενική άδεια της Revolution Software) για να αντικαταστήσετε τα αρχικά αρχεία smacker. Περιέχει βίντεο σε μορφή DXA και ήχο σε μορφή FLAC. Τα αρχεία ήχου είναι επίσης διαθέσιμα και σε μορφή OGG ως ξεχωριστή λήψη για να αντικαταστήσετε τα αρχεία FLAC όταν χρησιμοποιείτε το ScummVM σε πλατφόρμες που δεν υποστηρίζουν ήχο μορφής FLAC.

Elvira II: The Jaws of Cerberus
The Feeble Files
Flight of the Amazon Queen
The Prince and the Coward
Obsidian
Toonstruck