Χορηγοί
Χορηγοί του ScummVM

Οι ακόλουθες εταιρείες παρέχουν ευγενώς την βοήθειά τους στο έργο του ScummVM