תאימות 1.3.1
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק ScummVM ID רמת תמיכה
Indiana Jones and the Fate of Atlantis atlantis מעולה

Support Level

לא ידוע על בעיות עם המשחק.

Supported Platforms

  • Amiga
  • DOS
  • FM Towns
  • Macintosh

Additional Notes

  • FM-TOWNS Kanji version requires the FM-TOWNS Font ROM
  • Loading of original instrument samples for Amiga version not implemented, so music differs from original interpreter.

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.