הדגמות משחק
הדגמות משחק

בדף זה מופיעים קישורים להדגמות של משחקים שונים, אנא צור איתנו קשר אם יש לך עותק של כל הדגמה שלא מופיעה כאן.

הדגמות תחת A Sky Sky לא יתמכו מסיבות טכניות.

Coktel Vision Demos
שם הדגמה / קישור להורדה יעד משחק
Gobliiins (Amiga Demo) gob1
Gobliiins (DOS Demo) gob1
Gobliiins (DOS Demo) gob1
Gobliiins (DOS Alternative Demo) gob1
Gobliiins (DOS Non-Interactive Demo) gob1
Gobliins 2: The Prince Buffoon (Amiga Demo) gob2
Gobliins 2: The Prince Buffoon (Amiga Alternative Demo) gob2
Gobliins 2: The Prince Buffoon (DOS Demo) gob2
Gobliins 2: The Prince Buffoon (DOS Non-Interactive Demo) gob2
Goblins Quest 3 (DOS Demo) gob3
Goblins Quest 3 (DOS Demo) gob3
Goblins Quest 3 (DOS French Alternative Demo) gob3
Goblins Quest 3 (DOS Non-Interactive Demo) gob3
Inca II: Nations of Immortality (DOS Non-Interactive Demo) inca2
Lost in Time (DOS Non-Interactive Demo) lit
Playtoon 1 - Uncle Archibald, Playtoon 2 - Spirou, Playtoons 3 - Secret of the Castle (DOS Demo) playtoonsdemo
Playtoons 1 - Uncle Archibald (DOS Non-Interactive Demo) playtoons1
Playtoons 1 - Uncle Archibald (DOS Non-Interactive Demo) playtoons1
Playtoons 1 - Uncle Archibald (DOS Non-Interactive Demo) playtoons1
The Bizarre Adventures of Woodruff and the Schnibble (DOS Non-Interactive Demo) woodruff
Urban Runner (DOS Non-Interactive Demo) urban
Ween: The Prophecy (DOS Demo) ween
Humongous Entertainment Demos
שם הדגמה / קישור להורדה יעד משחק
Backyard Baseball (Windows Alternative Preview Demo) baseball
Backyard Baseball (Windows Preview Demo) baseball
Backyard Baseball 2001 (Windows Demo) baseball2001
Backyard Football (Windows Demo) football
Big Thinkers!: 1st Grade (Windows Demo) thinker1
Big Thinkers!: Kindergarten (Windows Demo) thinkerk
Blue's ABC Time Activities (Windows Demo) bluesabctime
Blue's ABC Time Activities (Windows Alternative Demo) bluesabctime
Blue's ABC Time Activities (Windows Preview Demo) bluesabctime
Blue's Clues: Blue's Birthday Adventure (Windows Demo) bluesbirthday
Blue's Clues: Blue's Birthday Adventure (Windows Alternative Demo) bluesbirthday
Blue's Clues: Blue's Birthday Adventure (Windows Preview Demo) bluesbirthday
Fatty Bear's Birthday Surprise (DOS Demo) fbear
Fatty Bear's Birthday Surprise (Macintosh Demo) fbear
Fatty Bear's Birthday Surprise (Windows Demo) fbear
Freddi Fish 2: The Case of the Haunted Schoolhouse (Windows Demo) freddi2
Freddi Fish 2: The Case of the Haunted Schoolhouse (Windows Dutch Demo) freddi2
Freddi Fish 2: The Case of the Haunted Schoolhouse (Windows Updated Demo) freddi2
Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell (Windows Demo) freddi3
Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell (Windows Dutch Demo) freddi3
Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell (Windows French Demo) freddi3
Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell (Windows Hebrew Demo) freddi3
Freddi Fish 4: The Case of the Hogfish Rustlers of Briny Gulch (Windows Demo) freddi4
Freddi Fish 4: The Case of the Hogfish Rustlers of Briny Gulch (Windows Dutch Alternative 2 Demo) freddi4
Freddi Fish 4: The Case of the Hogfish Rustlers of Briny Gulch (Windows Dutch Alternative Demo) freddi4
Freddi Fish 4: The Case of the Hogfish Rustlers of Briny Gulch (Windows Dutch Demo) freddi4
Freddi Fish 4: The Case of the Hogfish Rustlers of Briny Gulch (Windows French Demo) freddi4
Freddi Fish 4: The Case of the Hogfish Rustlers of Briny Gulch (Windows German Demo) freddi4
Freddi Fish 4: The Case of the Hogfish Rustlers of Briny Gulch (Windows Italian Demo) freddi4
Freddi Fish 4: The Case of the Hogfish Rustlers of Briny Gulch (Windows UK Demo) freddi4
Freddi Fish 4: The Case of the Hogfish Rustlers of Briny Gulch (Windows Updated Demo) freddi4
Freddi Fish 5: The Case of the Creature of Coral Cove (Windows Demo) freddicove
Freddi Fish 5: The Case of the Creature of Coral Cove (Windows Demo) freddicove
Freddi Fish 5: The Case of the Creature of Coral Cove (Windows Demo) freddicove
Freddi Fish 5: The Case of the Creature of Coral Cove (Windows Dutch Demo) freddicove
Freddi Fish and the Case of the Missing Kelp Seeds (Macintosh Demo) freddi
Freddi Fish and the Case of the Missing Kelp Seeds (Windows Demo) freddi
Freddi Fish and the Case of the Missing Kelp Seeds (Windows Dutch Demo) freddi
Freddi Fish and the Case of the Missing Kelp Seeds (Windows French Demo) freddi
Freddi Fish and the Case of the Missing Kelp Seeds (Windows German Demo) freddi
Freddi Fish and the Case of the Missing Kelp Seeds (Windows Updated Demo) freddi
Humongous Interactive Catalog (Windows Demo) catalog
Humongous Interactive Catalog (Windows French Demo) catalog
Humongous Interactive Catalog (Windows German Demo) catalog
Humongous Interactive Catalog (Windows UK Demo) catalog
Humongous Interactive Catalog (Windows US Demo) catalog
Let's Explore the Airport with Buzzy (Macintosh Demo) airport
Let's Explore the Airport with Buzzy (Windows Demo) airport
Let's Explore the Airport with Buzzy (Windows Dutch Demo) airport
Let's Explore the Airport with Buzzy (Windows Updated Alternative Demo) airport
Let's Explore the Airport with Buzzy (Windows Updated Demo) airport
Let's Explore: The Farm - With Buzzy (Windows Demo) farm
Let's Explore: The Farm - With Buzzy (Windows Dutch Demo) farm
Let's Explore: The Farm - With Buzzy (Windows Updated Demo) farm
Pajama Sam 2: Thunder and Lightning aren't so Frightening (Windows Demo) pajama2
Pajama Sam 2: Thunder and Lightning aren't so Frightening (Windows Dutch Demo) pajama2
Pajama Sam 2: Thunder and Lightning aren't so Frightening (Windows Hebrew Demo) pajama2
Pajama Sam 3: You Are What You Eat From Your Head To Your Feet (Windows Demo) pajama3
Pajama Sam 3: You Are What You Eat From Your Head To Your Feet (Windows Dutch Demo) pajama3
Pajama Sam 3: You Are What You Eat From Your Head To Your Feet (Windows French Demo) pajama3
Pajama Sam 3: You Are What You Eat From Your Head To Your Feet (Windows German Demo) pajama3
Pajama Sam 3: You Are What You Eat From Your Head To Your Feet (Windows Italian Demo) pajama3
Pajama Sam 3: You Are What You Eat From Your Head To Your Feet (Windows UK Demo) pajama3
Pajama Sam's Lost & Found (Windows Demo) lost
Pajama Sam: No Need to Hide When It's Dark Outside (Windows Demo) pajama
Pajama Sam: No Need to Hide When It's Dark Outside (Windows Dutch Demo) pajama
Pajama Sam: No Need to Hide When It's Dark Outside (Windows French Demo) pajama
Pajama Sam: No Need to Hide When It's Dark Outside (Windows Updated Demo) pajama
Putt-Putt Enters the Race (Windows Demo) puttrace
Putt-Putt Enters the Race (Windows Dutch Demo) puttrace
Putt-Putt Enters the Race (Windows French Demo) puttrace
Putt-Putt Enters the Race (Windows German Demo) puttrace
Putt-Putt Enters the Race (Windows Italian Demo) puttrace
Putt-Putt Enters the Race (Windows Preview Demo) puttrace
Putt-Putt Enters the Race (Windows UK Demo) puttrace
Putt-Putt Enters the Race (Windows Updated Dutch Demo) puttrace
Putt-Putt Goes to the Moon (DOS Demo) puttmoon
Putt-Putt Goes to the Moon (Macintosh Demo) puttmoon
Putt-Putt Goes to the Moon (Windows Demo) puttmoon
Putt-Putt Joins the Circus (Windows Demo) puttcircus
Putt-Putt Joins the Circus (Windows French Demo) puttcircus
Putt-Putt Joins the Circus (Windows Hebrew Demo) puttcircus
Putt-Putt Joins the Parade (DOS Demo) puttputt
Putt-Putt Joins the Parade (Macintosh Demo) puttputt
Putt-Putt Joins the Parade (Windows Demo) puttputt
Putt-Putt Saves the Zoo (Macintosh Demo) puttzoo
Putt-Putt Saves the Zoo (Windows Demo) puttzoo
Putt-Putt Saves the Zoo (Windows Dutch Demo) puttzoo
Putt-Putt Saves the Zoo (Windows French Demo) puttzoo
Putt-Putt Saves the Zoo (Windows German Demo) puttzoo
Putt-Putt Saves the Zoo (Windows Updated Demo) puttzoo
Putt-Putt Travels Through Time (Windows Demo) putttime
Putt-Putt Travels Through Time (Windows Dutch Demo) putttime
Putt-Putt Travels Through Time (Windows French Demo) putttime
Putt-Putt Travels Through Time (Windows German Demo) putttime
Putt-Putt Travels Through Time (Windows Updated Demo) putttime
Spy Fox 2: "Some Assembly Required" (Windows Demo) spyfox2
Spy Fox 2: "Some Assembly Required" (Windows Dutch Demo) spyfox2
Spy Fox 2: "Some Assembly Required" (Windows French Demo) spyfox2
Spy Fox 2: "Some Assembly Required" (Windows German Demo) spyfox2
Spy Fox 2: "Some Assembly Required" (Windows Italian Demo) spyfox2
Spy Fox 2: "Some Assembly Required" (Windows Preview Demo) spyfox2
Spy Fox 2: "Some Assembly Required" (Windows UK Demo) spyfox2
Spy Fox in "Dry Cereal" (Windows Demo) spyfox
Spy Fox in "Dry Cereal" (Windows Alternative Demo) spyfox
Spy Fox in "Dry Cereal" (Windows Dutch Demo) spyfox
Spy Fox in "Dry Cereal" (Windows French Demo) spyfox
Spy Fox in "Dry Cereal" (Windows Updated Demo) spyfox
Spy Fox: "Operation Ozone" (Windows Demo) spyozon
Spy Fox: "Operation Ozone" (Windows French Demo) spyozon
Spy Fox: "Operation Ozone" (Windows Preview Demo) spyozon
Living Books Demos
שם הדגמה / קישור להורדה יעד משחק
Aesop's Fables: The Tortoise and the Hare (Macintosh Demo) tortoise
Aesop's Fables: The Tortoise and the Hare (Windows Demo) tortoise
Aesop's Fables: The Tortoise and the Hare (Windows Alternative Demo) tortoise
Arthur's Birthday (Macintosh Demo) arthurbday
Arthur's Birthday (Windows Demo) arthurbday
Green Eggs and Ham (Windows Demo) greeneggs
Just Grandma and Me (Macintosh Demo) grandma
Just Grandma and Me (Macintosh Alternative Demo) grandma
Just Grandma and Me (Windows Demo) grandma
Just Grandma and Me (Windows Alternative Demo) grandma
Living Books Sampler (Macintosh Demo) lbsampler
Living Books Sampler (Macintosh Demo) lbsampler
Living Books Sampler (Windows Demo) lbsampler
Living Books Sampler (Windows Demo) lbsampler
Marc Brown's Arthur's Teacher Trouble (Macintosh Demo) arthur
Marc Brown's Arthur's Teacher Trouble (Macintosh Alternative Demo) arthur
Marc Brown's Arthur's Teacher Trouble (Windows Demo) arthur
Marc Brown's Arthur's Teacher Trouble (Windows Alternative Demo) arthur
The New Kid on the Block (Macintosh Demo) newkid
The New Kid on the Block (Windows Demo) newkid
The New Kid on the Block (Windows Alternative Demo) newkid
LucasArts Demos
שם הדגמה / קישור להורדה יעד משחק
Full Throttle (DOS Demo) ft
Full Throttle (Macintosh Demo) ft
Indiana Jones and the Fate of Atlantis (DOS Demo) atlantis
Indiana Jones and the Fate of Atlantis (DOS Alternative 2 Demo) atlantis
Indiana Jones and the Fate of Atlantis (DOS Alternative Demo) atlantis
Indiana Jones and the Fate of Atlantis (DOS Non-Interactive Demo) atlantis
Indiana Jones and the Fate of Atlantis (FM Towns Non-Interactive Demo) atlantis
Indiana Jones and the Last Crusade: The Graphic Adventure (DOS Non-Interactive Demo) indy3
Loom (DOS Long Non-Interactive Demo) loom
Loom (DOS Short Non-Interactive Demo) loom
Maniac Mansion (Commodore 64 Demo) maniac
Maniac Mansion (DOS Non-Interactive Demo) maniac
Maniac Mansion (DOS Non-Interactive Demo) maniac
Maniac Mansion: Day of the Tentacle (DOS Non-Interactive Demo) tentacle
Maniac Mansion: Day of the Tentacle (DOS Non-Interactive Demo) tentacle
Maniac Mansion: Day of the Tentacle (DOS Non-Interactive Demo) tentacle
Maniac Mansion: Day of the Tentacle (Macintosh Non-Interactive Demo) tentacle
Monkey Island 2: LeChuck's Revenge (DOS Unsupported Demo) monkey2
Passport to Adventure (Indiana Jones and the Last Crusade, The Secret of Monkey Island, Loom) (DOS EGA Demo) pass
Sam & Max: Hit the Road (DOS Demo) samnmax
Sam & Max: Hit the Road (DOS CD Demo) samnmax
Sam & Max: Hit the Road (DOS German Demo) samnmax
Sam & Max: Hit the Road (DOS Non-Interactive Demo) samnmax
Sam & Max: Hit the Road (DOS WIP Demo) samnmax
Sam & Max: Hit the Road (Macintosh Demo) samnmax
The Curse of Monkey Island (Windows Large Demo) comi
The Curse of Monkey Island (Windows Small Demo) comi
The Dig (DOS CD Demo) dig
The Dig (Macintosh Demo) dig
The Secret of Monkey Island (Amiga Demo) monkey
The Secret of Monkey Island (DOS EGA Demo) monkey
The Secret of Monkey Island (DOS EGA German Demo) monkey
Zak McKracken and the Alien Mindbenders (Atari ST Non-Interactive Demo) zak
Zak McKracken and the Alien Mindbenders (FM Towns Non-Interactive Demo) zak
Zak McKracken and the Alien Mindbenders (FM Towns Non-Interactive Demo) zak
Zak McKracken and the Alien Mindbenders (FM Towns Non-Interactive Demo) zak
Sierra Demos
שם הדגמה / קישור להורדה יעד משחק
AGI Demo (DOS 3-D Helicopter Sim, Police Quest, Thexder, Space Quest 2, Mixed-up Mother Goose, Leisure Suit Larry Demo) agidemo
AGI Demo (DOS 3-D Helicopter Sim, Space Quest 2, Police Quest, King's Quest 3, Mixed-up Mother Goose, Leisure Suit Larry Demo) agidemo
AGI Demo (DOS 3-D Helicopter Sim, Space Quest 2, Thexder, King's Quest 3, Mixed- up Mother Goose, King's Quest 2, Police Quest, Leisure Suit Larry, Space Quest Demo) agidemo
AGI Demo (DOS Gold Rush!, Manhunter: NewYork, Mixed-up Mother Goose, Police Quest, Space Quest 2, Leisure Suit Larry Demo) agidemo
AGI Demo (DOS Space Quest, Donald Duck's Playground, King's Quest 3, Leisure Suit Larry Demo) agidemo
Astro Chicken (DOS Demo) astrochicken
Castle of Dr. Brain (DOS Non-Interactive Demo) castlebrain
Christmas Card 1988 (DOS Demo) christmas1988
Christmas Card 1990: The Seasoned Professional (DOS EGA Demo) christmas1990
Christmas Card 1990: The Seasoned Professional (DOS VGA Demo) christmas1990
Christmas Card 1992 (DOS Demo) christmas1992
Code-Name: Iceman (DOS Non-Interactive Demo) iceman
Conquests of Camelot: The Search for the Grail (DOS Non-Interactive Demo) camelot
Conquests of the Longbow: The Legend of Robin Hood (DOS Non-Interactive Demo) longbow
EcoQuest II: Lost Secret of the Rainforest (DOS Non-Interactive Demo) ecoquest2
EcoQuest: The Search for Cetus (DOS Non-Interactive Demo) ecoquest
Freddy Pharkas: Frontier Pharmacist (DOS Demo) freddypharkas
Freddy Pharkas: Frontier Pharmacist (DOS Alternative Demo) freddypharkas
Freddy Pharkas: Frontier Pharmacist (Windows Demo) freddypharkas
Fun Seeker's Guide (DOS Demo) funseeker
Hero's Quest: So You Want to Be a Hero (DOS Non-Interactive Demo) qfg1
Hoyle Classic Card Games (DOS Non-Interactive Demo) hoyle4
Hoyle: Official Book of Games - Volume 3 (DOS Non-Interactive Demo) hoyle3
ImagiNation Network (INN) Demo (DOS Non-Interactive Demo) inndemo
King's Quest IV: The Perils of Rosella (DOS Non-Interactive Demo) kq4
King's Quest IV: The Perils of Rosella (DOS Non-Interactive Demo) kq4sci
King's Quest VI: Heir Today, Gone Tomorrow (DOS Non-Interactive Demo) kq6
King's Quest VII: The Princeless Bride (DOS Non-Interactive Demo) kq7
King's Quest: Quest for the Crown (DOS Non-Interactive Demo) kq1sci
Laura Bow 2: The Dagger of Amon Ra (DOS Non-Interactive Demo) laurabow2
Laura Bow: The Colonel's Bequest (DOS Non-Interactive Demo) laurabow
Leisure Suit Larry 2: Goes Looking for Love (in Several Wrong Places) (DOS Non-Interactive Demo) lsl2
Leisure Suit Larry 3: Passionate Patti in Pursuit of the Pulsating Pectorals (DOS Non-Interactive Demo) lsl3
Leisure Suit Larry 5: Passionate Patti Does a Little Undercover Work (DOS Non-Interactive Demo) lsl5
Leisure Suit Larry 7: Love for Sail! (DOS Demo) lsl7
Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards (DOS Non-Interactive Demo) lsl1sci
Lighthouse: The Dark Being (Windows Demo) lighthouse
Lighthouse: The Dark Being (Windows Non-Interactive Demo) lighthouse
Mixed Up Fairy Tales (DOS Non-Interactive Demo) fairytales
Mixed-Up Mother Goose (DOS Demo) mothergoose
Ms. Astro Chicken (DOS Demo) msastrochicken
Pepper's Adventures in Time (DOS Demo) pepper
Pepper's Adventures in Time (DOS Non-Interactive Demo) pepper
Pepper's Adventures in Time (Windows Demo) pepper
Phantasmagoria (DOS Demo) phantasmagoria
Police Quest 2: The Vengeance (DOS Non-Interactive Demo) pq2
Police Quest 3: The Kindred (DOS Non-Interactive Demo) pq3
Police Quest IV: Open Season (DOS Non-Interactive Demo) pq4
Quest for Glory I: So You Want To Be A Hero (DOS Non-Interactive Demo) qfg1vga
Quest for Glory II: Trial by Fire (DOS Non-Interactive Demo) qfg2
Quest for Glory III: Wages of War (DOS Non-Interactive Demo) qfg3
Quest for Glory IV: Shadows of Darkness (DOS Non-Interactive Demo) qfg4
RAMA (DOS Non-Interactive Demo) rama
Shivers (Windows Demo) shivers
Shivers (Windows Non-Interactive Demo) shivers
Slater & Charlie Go Camping (DOS Demo) slater
Space Quest 6: Roger Wilco in the Spinal Frontier (DOS Demo) sq6
Space Quest I: Roger Wilco in the Sarien Encounter (DOS Non-Interactive Demo) sq1sci
Space Quest III: The Pirates of Pestulon (DOS Non-Interactive Demo) sq3
The Beast Within: A Gabriel Knight Mystery (Windows Non-Interactive Demo) gk2
The Island of Dr. Brain (DOS Non-Interactive Demo) islandbrain
Torin's Passage (Windows Demo) torin
Xmas Card (DOS Demo) xmascard
Miscellaneous Demos
שם הדגמה / קישור להורדה יעד משחק
...A Personal Nightmare (Atari ST Non-Interactive Demo) pn
007: James Bond - The Stealth Affair (Amiga Non-Interactive Demo) os
007: James Bond - The Stealth Affair (DOS Non-Interactive Demo) os
Beneath a Steel Sky (DOS CD Demo) sky
Broken Sword II: The Smoking Mirror (Playstation Demo) sword2
Broken Sword II: The Smoking Mirror (Windows Demo) sword2
Broken Sword II: The Smoking Mirror (Windows Spanish Demo) sword2
Broken Sword: The Shadow of the Templars (Macintosh Demo) sword1
Broken Sword: The Shadow of the Templars (Playstation Demo) sword1
Broken Sword: The Shadow of the Templars (Windows Demo) sword1
Broken Sword: The Shadow of the Templars (Windows Preview Demo) sword1
Broken Sword: The Shadow of the Templars (Windows Spanish Demo) sword1
Bud Tucker in Double Trouble (DOS Demo) tucker
Bud Tucker in Double Trouble (DOS Non-Interactive Demo) tucker
Discworld (DOS Demo) dw
Discworld (DOS Floppy Demo) dw
Discworld (Playstation Demo) dw
Discworld 2: Missing Presumed ...!? (Windows Demo) dw2
Elvira - Mistress of the Dark (Amiga Non-Interactive Demo) elvira1
Elvira - Mistress of the Dark (Atari ST Non-Interactive Demo) elvira1
Elvira - Mistress of the Dark (DOS Non-Interactive Demo) elvira1
Flight of the Amazon Queen (Amiga Demo) queen
Flight of the Amazon Queen (Amiga Interview Demo) queen
Flight of the Amazon Queen (DOS Demo) queen
Flight of the Amazon Queen (DOS Alternative Demo) queen
Flight of the Amazon Queen (DOS Interview Demo) queen
Flight of the Amazon Queen (DOS PCGAMES Demo) queen
Full Pipe (Windows German Demo) fullpipe
Full Pipe (Windows Russian Demo) fullpipe
Future Wars: Adventures in Time (Amiga Non-Interactive Demo) fw
Harlan Ellison: I Have No Mouth, and I Must Scream (DOS Demo) ihnm
Hopkins FBI (Linux Demo) hopkins
Hopkins FBI (Windows Demo) hopkins
Hopkins FBI (Windows Polish Demo) hopkins
Hyperspace Delivery Boy! (Linux Demo) hdb
Hyperspace Delivery Boy! (Pocket PC Demo) hdb
Hyperspace Delivery Boy! (Pocket PC Handango Demo) hdb
Hyperspace Delivery Boy! (Windows Demo) hdb
Lands of Lore: The Throne of Chaos (DOS Non-Interactive Demo) lol
MTV's Beavis and Butt-Head in Virtual Stupidity (Windows Demo) bbvs
MTV's Beavis and Butt-Head in Virtual Stupidity (Windows Loogie Demo) bbvs
Myst (Windows Demo) myst
Nippon Safes, Inc. (Amiga Demo) nippon
Return to Ringworld (DOS Demo) ringworld2
Return to Zork (DOS Non-Interactive Demo) rtz
Ringworld: Revenge of the Patriarch (DOS Non-Interactive Demo) ringworld
Riven: The Sequel to Myst (Windows Demo) riven
Ruff's Bone (Macintosh Demo) ruff
Ruff's Bone (Windows Demo) ruff
Simon the Sorcerer (Acorn 32-bit CD Demo) simon1
Simon the Sorcerer (Amiga Demo) simon1
Simon the Sorcerer (Amiga CD32 Demo) simon1
Simon the Sorcerer (DOS Demo) simon1
Simon the Sorcerer (DOS CD Demo) simon1
Simon the Sorcerer II: The Lion, the Wizard and the Wardrobe (DOS CD Demo) simon2
Simon the Sorcerer II: The Lion, the Wizard and the Wardrobe (DOS CD German Demo) simon2
Simon the Sorcerer II: The Lion, the Wizard and the Wardrobe (DOS Non-Interactive Demo) simon2
Teen Agent (DOS Union Demo) teenagent
Teen Agent (DOS WizTech Demo) teenagent
The Feeble Files (DOS Non-Interactive Demo) feeble
The Feeble Files (DOS Non-Interactive Demo) feeble
The Journeyman Project: Pegasus Prime (Macintosh Demo) pegasus
The Legend of Kyrandia (DOS Non-Interactive Demo) kyra1
The Legend of Kyrandia: Hand of Fate (DOS Demo) kyra2
The Legend of Kyrandia: Hand of Fate (DOS Non-Interactive Demo) kyra2
The Legend of Kyrandia: Hand of Fate (DOS Non-Interactive Demo) kyra2
The Neverhood (Windows Demo) neverhood
The Neverhood (Windows Alternative Demo) neverhood
The Neverhood (Windows Large Demo) neverhood
Toonstruck (DOS Demo) toon
Touché: The Adventures of the Fifth Musketeer (DOS Demo) touche
Voyeur (DOS Demo) voyeur
Waxworks (DOS Non-Interactive Demo) waxworks