תאימות DEV
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק ScummVM ID רמת תמיכה
Elvira: Mistress of the Dark agos:elvira1 טוב

Support Level

למשחק יש בעיות קלות שלא משפיעות של החוויה. ניתן לשחק בו עד הסוף.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS
  • PC-98

Unsupported Platforms

  • Commodore 64

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.