תאימות DEV
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק ScummVM ID רמת תמיכה
Simon the Sorcerer II: The Lion, the Wizard and the Wardrobe agos:simon2 מעולה

Support Level

לא ידוע על בעיות עם המשחק.

Supported Platforms

  • Amiga
  • DOS
  • Macintosh
  • Windows

Additional Notes

  • Only the default language (English) in Amiga & Macintosh versions is supported
  • F10 key animation is different in Amiga & Macintosh versions

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.