תאימות DEV
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק ScummVM ID רמת תמיכה
Quest for Glory I: So You Want To Be A Hero sci:qfg1 מעולה

Support Level

לא ידוע על בעיות עם המשחק.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS
  • PC-98

Additional Notes

  • Music in the Amiga versions may have glitches

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.