תאימות DEV
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק ScummVM ID רמת תמיכה
Space Quest I: Roger Wilco in the Sarien Encounter sci:sq1sci מעולה

Support Level

לא ידוע על בעיות עם המשחק.

Supported Platforms

  • Amiga
  • DOS
  • Macintosh

Additional Notes

  • Music in Macintosh and Amiga versions may have glitches
  • No support for Macintosh hi-res fonts

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.