תאימות DEV
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק ScummVM ID רמת תמיכה
Ultima IV: Quest of the Avatar ultima:ultima4 טוב

Support Level

למשחק יש בעיות קלות שלא משפיעות של החוויה. ניתן לשחק בו עד הסוף.

Supported Platforms

  • DOS

Additional Notes

  • FM-Towns may be working, but we'll need someone with a copy to provide us a detection entry and test it out.
  • Provides an optional VGA enhanced mode

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.