1.3.1 თავსებადობა
თამაშის თავსებადობის დეტალები
თამაშის თავსებადობის ცხრილი
თამაშის სრული სახელი ScummVM ID მხარდაჭერის დონე
Flight of the Amazon Queen queen გადასარევი

Support Level

თამაშს ცნობილი პრობლემები არ გააჩნია.

Supported Platforms

  • Amiga
  • DOS

Additional Notes

  • Some versions may require the queen.tbl resource file to be placed in the game directory. This is not required for the freeware releases.

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.