Συμβατότητα στη DEV
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού ScummVM ID Επίπεδο Υποστήριξης
The Beast Within: A Gabriel Knight Mystery sci:gk2 Άριστη

Support Level

Το παιχνίδι δεν έχει γνωστά προβλήματα.

Supported Platforms

  • DOS
  • Windows

Unsupported Platforms

  • Macintosh

Additional Notes

  • Video files in the original (1.0) release are corrupt (bad A/V sync)

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.