Συμβατότητα στη DEV
Συμβατότητα στη DEV

Η σελίδα αυτή καταγράφει την πρόοδο του ScummVM σχετικά με τη συμβατότητα του κάθε παιχνιδιού. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι αυτή η λίστα αναφέρεται στις Αγγλικές εκδόσεις των παιχνιδιών. Προσπαθούμε να δοκιμάζουμε πολλές εκδόσεις των παιχνιδιών, ωστόσο ενδέχεται ενίοτε να υπάρξουν προβλήματα με άλλες γλώσσες.

Κάντε κλικ στο όνομα του παιχνιδιού για να δείτε τις πλήρεις σημειώσεις για το παιχνίδι.

Αυτή είναι η συμβατότητα για την τρέχουσα αναπτυσσόμενη έκδοση, όχι για κάποια σταθερή έκδοση (Παρακαλούμε δείτε ένα από τα ακόλουθα για τους πίνακες Συμβατότητας των σταθερών εκδόσεων που κυκλοφόρησαν: )

Καθώς αυτή είναι η κατάσταση της αναπτυσσόμενης έκδοσης, μερικές φορές μπορεί να προκύψουν πρόσκαιρα προβλήματα με νέες αλλαγές, συνεπώς αυτή η λίστα αντικατοπτρίζει το σενάριο "καλύτερης περίπτωσης". Γενικά συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη σταθερή έκδοση, όπου είναι δυνατό.

Τελευταία Ενημέρωση: 24 Νοε 2020

Υπόμνημα Χρωμάτων
Αδοκίμαστο Δεν λειτουργεί Με προβλήματα Καλή Άριστη Updated
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από LucasArts
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Indiana Jones and the Fate of Atlantis atlantis Λεπτομέρειες Άριστη
The Curse of Monkey Island comi Λεπτομέρειες Καλή
The Dig dig Λεπτομέρειες Καλή
Full Throttle ft Λεπτομέρειες Καλή
Grim Fandango grim Λεπτομέρειες Καλή
Indiana Jones and the Last Crusade: The Graphic Adventure indy3 Λεπτομέρειες Καλή
Loom loom Λεπτομέρειες Άριστη
Maniac Mansion maniac Λεπτομέρειες Καλή
The Secret of Monkey Island monkey Λεπτομέρειες Άριστη
Monkey Island 2: LeChuck's Revenge monkey2 Λεπτομέρειες Άριστη
Escape From Monkey Island monkey4 Λεπτομέρειες Με προβλήματα
Passport to Adventure (Indiana Jones and the Last Crusade, The Secret of Monkey Island, Loom) pass Λεπτομέρειες Άριστη
Sam & Max: Hit the Road samnmax Λεπτομέρειες Άριστη
Maniac Mansion: Day of the Tentacle tentacle Λεπτομέρειες Άριστη
Zak McKracken and the Alien Mindbenders zak Λεπτομέρειες Καλή
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Adventure Soft
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Simon the Sorcerer's Puzzle Pack: Demon in my Pocket dimp Λεπτομέρειες Καλή
Elvira - Mistress of the Dark elvira1 Λεπτομέρειες Καλή
Elvira II: The Jaws of Cerberus elvira2 Λεπτομέρειες Καλή
The Feeble Files feeble Λεπτομέρειες Άριστη
Simon the Sorcerer's Puzzle Pack: Jumble jumble Λεπτομέρειες Καλή
...A Personal Nightmare pn Λεπτομέρειες Καλή
Simon the Sorcerer's Puzzle Pack: NoPatience puzzle Λεπτομέρειες Καλή
Simon the Sorcerer simon1 Λεπτομέρειες Άριστη
Simon the Sorcerer II: The Lion, the Wizard and the Wardrobe simon2 Λεπτομέρειες Άριστη
Simon the Sorcerer's Puzzle Pack: Swampy Adventures swampy Λεπτομέρειες Καλή
Waxworks waxworks Λεπτομέρειες Καλή
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Humongous Entertainment
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Putt-Putt and Fatty Bear's Activity Pack activity Λεπτομέρειες Άριστη
Let's Explore the Airport with Buzzy airport Λεπτομέρειες Καλή
Blue's Clues: Blue's Art Time Activities arttime Λεπτομέρειες Καλή
Putt-Putt and Pep's Balloon-O-Rama balloon Λεπτομέρειες Καλή
Backyard Baseball baseball Λεπτομέρειες Καλή
Backyard Baseball 2001 baseball2001 Λεπτομέρειες Καλή
Backyard Baseball 2003 baseball2003 --- Καλή
Blue's 123 Time Activities blues123time Λεπτομέρειες Καλή
Blue's ABC Time Activities bluesabctime Λεπτομέρειες Καλή
Blue's Clues: Blue's Birthday Adventure bluesbirthday Λεπτομέρειες Καλή
Blue's Treasure Hunt bluestreasurehunt Λεπτομέρειες Αδοκίμαστο
Bear Stormin' brstorm Λεπτομέρειες Άριστη
SPY Fox in Cheese Chase chase Λεπτομέρειες Καλή
Putt-Putt and Pep's Dog on a Stick dog Λεπτομέρειες Καλή
Let's Explore: The Farm - With Buzzy farm Λεπτομέρειες Καλή
Fatty Bear's Birthday Surprise fbear Λεπτομέρειες Άριστη
Fatty Bear's FunPack fbpack Λεπτομέρειες Άριστη
Backyard Football football Λεπτομέρειες Καλή
Backyard Football 2002 football2002 Λεπτομέρειες Καλή
Freddi Fish and the Case of the Missing Kelp Seeds freddi Λεπτομέρειες Καλή
Freddi Fish 2: The Case of the Haunted Schoolhouse freddi2 Λεπτομέρειες Καλή
Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell freddi3 Λεπτομέρειες Καλή
Freddi Fish 4: The Case of the Hogfish Rustlers of Briny Gulch freddi4 Λεπτομέρειες Καλή
Freddi Fish 5: The Case of the Creature of Coral Cove freddicove --- Καλή
Putt-Putt's Fun Pack funpack Λεπτομέρειες Άριστη
Let's Explore the Jungle with Buzzy jungle Λεπτομέρειες Καλή
Pajama Sam's Lost & Found lost Λεπτομέρειες Καλή
Freddi Fish and Luther's Maze Madness maze Λεπτομέρειες Καλή
SPY Fox in Hold the Mustard mustard Λεπτομέρειες Καλή
Pajama Sam: No Need to Hide When It's Dark Outside pajama Λεπτομέρειες Καλή
Pajama Sam 2: Thunder and Lightning aren't so Frightening pajama2 Λεπτομέρειες Καλή
Pajama Sam 3: You Are What You Eat From Your Head To Your Feet pajama3 Λεπτομέρειες Καλή
Pajama Sam: Games to Play on Any Day pjgames --- Καλή
Putt-Putt Joins the Circus puttcircus Λεπτομέρειες Καλή
Putt-Putt Goes to the Moon puttmoon Λεπτομέρειες Άριστη
Putt-Putt Joins the Parade puttputt Λεπτομέρειες Άριστη
Putt-Putt Enters the Race puttrace Λεπτομέρειες Καλή
Putt-Putt Travels Through Time putttime Λεπτομέρειες Καλή
Putt-Putt Saves the Zoo puttzoo Λεπτομέρειες Καλή
Blue's Reading Time Activities readtime Λεπτομέρειες Καλή
Pajama Sam's SockWorks socks Λεπτομέρειες Καλή
Spy Fox in "Dry Cereal" spyfox Λεπτομέρειες Καλή
Spy Fox 2: "Some Assembly Required" spyfox2 Λεπτομέρειες Καλή
Spy Fox: "Operation Ozone" spyozon Λεπτομέρειες Καλή
Big Thinkers!: 1st Grade thinker1 Λεπτομέρειες Καλή
Big Thinkers!: Kindergarten thinkerk Λεπτομέρειες Καλή
Freddi Fish and Luther's Water Worries water Λεπτομέρειες Καλή
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Revolution
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Lure of the Temptress lure Λεπτομέρειες Καλή
Beneath a Steel Sky sky Λεπτομέρειες Άριστη
Broken Sword: The Shadow of the Templars sword1 Λεπτομέρειες Άριστη
Broken Sword II: The Smoking Mirror sword2 Λεπτομέρειες Άριστη
Broken Sword 2.5: The Return of the Templars sword25 --- Άριστη
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Coktel Vision
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Playtoons Limited Edition - Bambou le sauveur de la jungle bambou Λεπτομέρειες Άριστη
Bargon Attack bargon Λεπτομέρειες Άριστη
Fascination fascination Λεπτομέρειες Άριστη
Geisha geisha Λεπτομέρειες Καλή
Gobliiins gob1 Λεπτομέρειες Άριστη
Gobliins 2: The Prince Buffoon gob2 Λεπτομέρειες Άριστη
Goblins Quest 3 gob3 Λεπτομέρειες Άριστη
Lost in Time lit --- Άριστη
Once Upon A Time: Little Red Riding Hood littlered Λεπτομέρειες Καλή
Urban Runner urban Λεπτομέρειες Άριστη
Ween: The Prophecy ween Λεπτομέρειες Άριστη
The Bizarre Adventures of Woodruff and the Schnibble woodruff Λεπτομέρειες Άριστη
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Westwood Studios
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Blade Runner bladerunner Λεπτομέρειες Καλή
Eye of the Beholder eob Λεπτομέρειες Άριστη
Eye of the Beholder II: The Legend of Darkmoon eob2 Λεπτομέρειες Άριστη
The Legend of Kyrandia kyra1 Λεπτομέρειες Άριστη
The Legend of Kyrandia: Hand of Fate kyra2 Λεπτομέρειες Άριστη
The Legend of Kyrandia: Book 3 - Malcolm's Revenge kyra3 Λεπτομέρειες Άριστη
Lands of Lore: The Throne of Chaos lol Λεπτομέρειες Άριστη
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Sierra
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
The Black Cauldron bc Λεπτομέρειες Καλή
Conquests of Camelot: The Search for the Grail camelot Λεπτομέρειες Άριστη
Castle of Dr. Brain castlebrain Λεπτομέρειες Άριστη
Inside the Chest chest Λεπτομέρειες Καλή
EcoQuest: The Search for Cetus ecoquest Λεπτομέρειες Άριστη
EcoQuest II: Lost Secret of the Rainforest ecoquest2 Λεπτομέρειες Άριστη
Mixed Up Fairy Tales fairytales Λεπτομέρειες Άριστη
Freddy Pharkas: Frontier Pharmacist freddypharkas Λεπτομέρειες Άριστη
Gabriel Knight: Sins of the Fathers gk1 Λεπτομέρειες Καλή
The Beast Within: A Gabriel Knight Mystery gk2 Λεπτομέρειες Άριστη
Gold Rush! goldrush Λεπτομέρειες Καλή
Hi-Res Adventure #0: Mission Asteroid hires0 Λεπτομέρειες Καλή
Hi-Res Adventure #1: Mystery House hires1 Λεπτομέρειες Καλή
Hi-Res Adventure #2: The Wizard and the Princess hires2 Λεπτομέρειες Καλή
Hi-Res Adventure #3: Cranston Manor hires3 Λεπτομέρειες Καλή
Hi-Res Adventure #4: Ulysses and the Golden Fleece hires4 Λεπτομέρειες Καλή
Hi-Res Adventure #5: Time Zone hires5 Λεπτομέρειες Καλή
Hi-Res Adventure #6: The Dark Crystal hires6 Λεπτομέρειες Καλή
Hoyle: Official Book of Games - Volume 1 hoyle1 Λεπτομέρειες Άριστη
Hoyle: Official Book of Games - Volume 2: Solitaire hoyle2 Λεπτομέρειες Άριστη
Hoyle: Official Book of Games - Volume 3 hoyle3 Λεπτομέρειες Άριστη
Hoyle Classic Card Games hoyle4 Λεπτομέρειες Άριστη
Hoyle Classic Games hoyle5 Λεπτομέρειες Καλή
Hoyle Solitaire hoyle5solitaire Λεπτομέρειες Καλή
Code-Name: Iceman iceman Λεπτομέρειες Άριστη
The Island of Dr. Brain islandbrain Λεπτομέρειες Άριστη
Jones in the Fast Lane jones Λεπτομέρειες Άριστη
King's Quest I: Quest for the Crown kq1 Λεπτομέρειες Καλή
King's Quest: Quest for the Crown kq1sci Λεπτομέρειες Άριστη
King's Quest II: Romancing the Throne kq2 Λεπτομέρειες Καλή
King's Quest III: To Heir Is Human kq3 Λεπτομέρειες Καλή
King's Quest IV: The Perils of Rosella kq4 Λεπτομέρειες Καλή
King's Quest IV: The Perils of Rosella kq4sci Λεπτομέρειες Άριστη
King's Quest V: Absence Makes the Heart Go Yonder! kq5 Λεπτομέρειες Άριστη
King's Quest VI: Heir Today, Gone Tomorrow kq6 Λεπτομέρειες Άριστη
King's Quest VII: The Princeless Bride kq7 Λεπτομέρειες Καλή
King's Questions kquestions Λεπτομέρειες Καλή
Laura Bow: The Colonel's Bequest laurabow Λεπτομέρειες Άριστη
Laura Bow 2: The Dagger of Amon Ra laurabow2 Λεπτομέρειες Άριστη
Lighthouse: The Dark Being lighthouse Λεπτομέρειες Καλή
Conquests of the Longbow: The Legend of Robin Hood longbow Λεπτομέρειες Άριστη
Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards lsl1 Λεπτομέρειες Καλή
Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards lsl1sci Λεπτομέρειες Άριστη
Leisure Suit Larry 2: Goes Looking for Love (in Several Wrong Places) lsl2 Λεπτομέρειες Άριστη
Leisure Suit Larry 3: Passionate Patti in Pursuit of the Pulsating Pectorals lsl3 Λεπτομέρειες Άριστη
Leisure Suit Larry 5: Passionate Patti Does a Little Undercover Work lsl5 Λεπτομέρειες Άριστη
Leisure Suit Larry 6: Shape Up or Slip Out! lsl6 Λεπτομέρειες Άριστη
Leisure Suit Larry 6: Shape Up or Slip Out! lsl6hires Λεπτομέρειες Καλή
Leisure Suit Larry 7: Love for Sail! lsl7 Λεπτομέρειες Άριστη
Manhunter: New York mh1 Λεπτομέρειες Καλή
Manhunter 2: San Francisco mh2 Λεπτομέρειες Καλή
Mickey's Space Adventure mickey Λεπτομέρειες Καλή
Mixed-Up Mother Goose mixedup Λεπτομέρειες Καλή
Mixed-Up Mother Goose mothergoose Λεπτομέρειες Άριστη
Mixed-Up Mother Goose Deluxe mothergoosehires Λεπτομέρειες Καλή
Pepper's Adventures in Time pepper Λεπτομέρειες Άριστη
Phantasmagoria phantasmagoria Λεπτομέρειες Καλή
Phantasmagoria 2: A Puzzle of Flesh phantasmagoria2 Λεπτομέρειες Άριστη
Police Quest: In Pursuit of the Death Angel pq1 Λεπτομέρειες Καλή
Police Quest: In Pursuit of the Death Angel pq1sci Λεπτομέρειες Άριστη
Police Quest 2: The Vengeance pq2 Λεπτομέρειες Άριστη
Police Quest 3: The Kindred pq3 Λεπτομέρειες Άριστη
Police Quest IV: Open Season pq4 Λεπτομέρειες Καλή
Police Quest: SWAT pqswat Λεπτομέρειες Καλή
Hero's Quest: So You Want to Be a Hero qfg1 Λεπτομέρειες Άριστη
Quest for Glory I: So You Want To Be A Hero qfg1vga Λεπτομέρειες Άριστη
Quest for Glory II: Trial by Fire qfg2 Λεπτομέρειες Άριστη
Quest for Glory III: Wages of War qfg3 Λεπτομέρειες Άριστη
Quest for Glory IV: Shadows of Darkness qfg4 Λεπτομέρειες Καλή
RAMA rama Λεπτομέρειες Καλή
Shivers shivers Λεπτομέρειες Άριστη
Slater & Charlie Go Camping slater Λεπτομέρειες Άριστη
Space Quest: Chapter I - The Sarien Encounter sq1 Λεπτομέρειες Καλή
Space Quest I: Roger Wilco in the Sarien Encounter sq1sci Λεπτομέρειες Άριστη
Space Quest II: Chapter II - Vohaul's Revenge sq2 Λεπτομέρειες Καλή
Space Quest III: The Pirates of Pestulon sq3 Λεπτομέρειες Άριστη
Space Quest IV: Roger Wilco and the Time Rippers sq4 Λεπτομέρειες Άριστη
Space Quest V: The Next Mutation sq5 Λεπτομέρειες Άριστη
Space Quest 6: Roger Wilco in the Spinal Frontier sq6 Λεπτομέρειες Καλή
Torin's Passage torin Λεπτομέρειες Άριστη
Troll's Tale troll Λεπτομέρειες Καλή
Winnie the Pooh in the Hundred Acre Wood winnie Λεπτομέρειες Καλή
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Delphine Software
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Cruise for a Corpse cruise Λεπτομέρειες Άριστη
Future Wars: Adventures in Time fw Λεπτομέρειες Καλή
007: James Bond - The Stealth Affair os --- Καλή
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Cyan Worlds
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
The Manhole manhole Λεπτομέρειες Καλή
Myst myst Λεπτομέρειες Άριστη
Myst: Masterpiece Edition mystme Λεπτομέρειες Καλή
Riven: The Sequel to Myst riven Λεπτομέρειες Καλή
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Activision
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Return to Zork rtz Λεπτομέρειες Καλή
Zork: Grand Inquisitor zgi Λεπτομέρειες Καλή
Zork Nemesis: The Forbidden Lands znemesis Λεπτομέρειες Καλή
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Gray Design Associates
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Hugo's House of Horrors hugo1 Λεπτομέρειες Καλή
Hugo II: Whodunit? hugo2 Λεπτομέρειες Καλή
Hugo III: Jungle of Doom hugo3 Λεπτομέρειες Καλή
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Living Books
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Marc Brown's Arthur's Teacher Trouble arthur --- Καλή
Arthur's Birthday arthurbday --- Καλή
The Berenstain Bears In The Dark beardark --- Καλή
The Berenstain Bears Get in a Fight bearfight --- Καλή
Just Grandma and Me grandma --- Καλή
Green Eggs and Ham greeneggs --- Καλή
Harry and the Haunted House harryhh --- Καλή
Little Monster at School lilmonster --- Καλή
The New Kid on the Block newkid --- Καλή
Dr. Seuss's ABC seussabc --- Καλή
Sheila Rae, the Brave sheila --- Καλή
Aesop's Fables: The Tortoise and the Hare tortoise --- Καλή
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Tsunami Games
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Blue Force blueforce Λεπτομέρειες Καλή
Ringworld: Revenge of the Patriarch ringworld Λεπτομέρειες Καλή
Return to Ringworld ringworld2 --- Καλή
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Animation Magic
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Darby the Dragon darby --- Καλή
Gregory and the Hot Air Balloon gregory --- Καλή
Magic Tales: Liam Finds a Story liam --- Καλή
Magic Tales: The Princess and the Crab princess --- Καλή
Magic Tales: Sleeping Cub's Test of Courage sleepingcub --- Καλή
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από New World Computing
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Might and Magic: Clouds of Xeen cloudsofxeen --- Καλή
Might and Magic: Darkside of Xeen darksideofxeen --- Καλή
Might and Magic: Swords of Xeen swordsofxeen --- Καλή
Might and Magic: World of Xeen worldofxeen --- Καλή
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Other
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Fanmade AGI game agi-fanmade Λεπτομέρειες Καλή
Amazon: Guardians of Eden amazon Λεπτομέρειες Καλή
MTV's Beavis and Butt-Head in Virtual Stupidity bbvs Λεπτομέρειες Καλή
Chivalry is Not Dead chivalry Λεπτομέρειες Καλή
Dragon History draci Λεπτομέρειες Καλή
Dráscula: The Vampire Strikes Back drascula Λεπτομέρειες Άριστη
DreamWeb dreamweb Λεπτομέρειες Άριστη
Duckman: The Graphic Adventures of a Private Dick duckman --- Καλή
Discworld dw Λεπτομέρειες Άριστη
Discworld 2: Missing Presumed ...!? dw2 Λεπτομέρειες Άριστη
Full Pipe fullpipe --- Καλή
U.F.O.s gnap Λεπτομέρειες Καλή
Hyperspace Delivery Boy! hdb --- Άριστη
Hopkins FBI hopkins --- Καλή
Harlan Ellison: I Have No Mouth, and I Must Scream ihnm Λεπτομέρειες Καλή
Inherit the Earth: Quest for the Orb ite Λεπτομέρειες Άριστη
The Labyrinth of Time lab --- Καλή
Little Big Adventure (Relentless: Twinsen's Adventure) lba --- Καλή
Leather Goddesses of Phobos! 2: Gas Pump Girls Meet the Pulsating Inconvenience from Planet X lgop2 Λεπτομέρειες Καλή
Mortville Manor mortevielle Λεπτομέρειες Καλή
Mission Supernova 1 msn1 Λεπτομέρειες Καλή
Mission Supernova 2 msn2 Λεπτομέρειες Καλή
Myst III Exile myst3 Λεπτομέρειες Καλή
Rex Nebular and the Cosmic Gender Bender nebular Λεπτομέρειες Καλή
The Neverhood neverhood --- Καλή
Nippon Safes, Inc. nippon Λεπτομέρειες Καλή
The Journeyman Project: Pegasus Prime pegasus Λεπτομέρειες Καλή
Plumbers Don't Wear Ties plumbers --- Καλή
The Prince and the Coward prince --- Αδοκίμαστο
Flight of the Amazon Queen queen Λεπτομέρειες Άριστη
Rodney's Funscreen rodney Λεπτομέρειες Καλή
The Lost Files of Sherlock Holmes: Case of the Rose Tattoo rosetattoo Λεπτομέρειες Καλή
Ruff's Bone ruff --- Καλή
The Lost Files of Sherlock Holmes: The Case of the Serrated Scalpel scalpel Λεπτομέρειες Καλή
Sfinx sfinx --- Καλή
Sołtys soltys Λεπτομέρειες Καλή
Stellaluna stellaluna --- Καλή
The 7th Guest t7g Λεπτομέρειες Άριστη
Teen Agent teenagent Λεπτομέρειες Καλή
Starship Titanic titanic Λεπτομέρειες Καλή
The Longest Journey tlj --- Καλή
3 Skulls of the Toltecs toltecs Λεπτομέρειες Καλή
Tony Tough and the Night of Roasted Moths tony --- Άριστη
Toonstruck toon Λεπτομέρειες Άριστη
Touché: The Adventures of the Fifth Musketeer touche Λεπτομέρειες Καλή
Bud Tucker in Double Trouble tucker Λεπτομέρειες Άριστη
Versailles 1685 versailles Λεπτομέρειες Καλή
Voyeur voyeur Λεπτομέρειες Καλή