Τελευταίες Εξελίξεις
13 Ιαν 2002: Κυκλοφορία του ScummVM 0.1.0
Δημοσιεύτηκε από laxdragon

Υπάρχουν πολλές νέες αλλαγές σε αυτή τη νέα κυκλοφορία. Το Full Throttle δουλεύει πλέον καλύτερα ενώ έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε αρχικό στάδιο η δουλειά πάνω στο The Dig. [Λήψη τώρα]