Τελευταίες Εξελίξεις
3 Φεβ 2002: Μεταφορά του ScummVM στο Dreamcast
Δημοσιεύτηκε από laxdragon

Ο Marcus Comstedt πρόσφατα υπέβαλλε τη μεταφορά του ScummVM στο SEGA Dreamcast στο CVS σύστημα μας. Ο ιστότοπος του Mark Thomas σχετικά με την Ανάπτυξη για το Dreamcast έχει περισσότερες πληροφορίες και εικόνες για αυτήν την εξαιρετική δουλειά μεταφοράς (port). Πρόσθετες πληροφορίες για την προσομοίωση του Dreamcast μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο Προσομοίωσης DC.