Τελευταίες Εξελίξεις
20 Μαρ 2002: Πάγωμα Κώδικα
Δημοσιεύτηκε από ender

Το ScummVM μπαίνει σε κατάσταση παγώματος κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι ο πηγαίος κώδικας στο σύστημα CVS δεν θα ενημερώνεται με νέες διορθώσεις προβλημάτων (bugfixes), όσο θα εκτελούμε μια σημαντική και εκτεταμένη αναδιοργάνωση της μηχανής. Ελπίζουμε ότι ξαναγράφοντας πολλά τμήματα του ScummVM σε ορθότερο κώδικα C++, θα είμαστε σε θέση να διορθώσουμε ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων εγγενών στη μηχανή, καθώς και να κάνουμε ευκολότερη την εργασία πάνω στον κώδικά, για εμάς και για προγραμματιστές που επιθυμούν να συμμετέχουν μελλοντικά στο έργο. Σημειώστε ότι αυτό σημαίνει ότι οι αναφορές προβλημάτων (bug reports) και οι διορθωτικές ενημερώσεις (patches) που έχουν υποβληθεί στο σύστημα δεν θα εξεταστούν μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος παγώματος. Σκοπεύουμε να κρατήσουμε το πάγωμα για μια εβδομάδα, αν και μπορεί να διαρκέσει περισσότερο χρόνο.