Τελευταίες Εξελίξεις
28 Ιουλ 2004: Ωχ όχι! Όχι πάλι!
Δημοσιεύτηκε από ender

Λοιπόν, ένα από εκείνα τα "Μικρά Αλλά Σημαντικά" λάθη προγραμματισμού τρύπωσε στην κυκλοφορία 0.6.1 του ScummVM. Ένα σφάλμα αντιγραφής-και-επικόλλησης (copy-and-paste) στην οθόνη 'Ρύθμισης Παιχνιδιού' (Edit Game) μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία δημιουργίας αποθηκευμένων παιχνιδιών.

Το σφάλμα αυτό σχετίζεται με τη νέα καρτέλα (tab) 'Φάκελοι' (Paths), που επιτρέπει ευκολότερη επεξεργασία των διαδρομών των φακέλων για ένα παιχνίδι. Δυστυχώς, το πεδίο 'Φάκελος για Πρόσθετα' (Extra Path) σε αυτή την οθόνη αποθηκεύεται κατά λάθος ως ο φάκελος που θα χρησιμοποιείται για αποθηκευμένα παιχνίδια (saved games), αντί του σωστού πεδίου που βρίσκεται παρακάτω. Το πρόβλημα αυτό εντοπίστηκε και διορθώθηκε στην πειραματική έκδοση στο CVS, αλλά από παράλειψη η διόρθωση δεν συμπεριλήφθηκε στην κυκλοφορία 0.6.1 του ScummVM.

Αν αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, η προτεινόμενη προσωρινή λύση είναι να θέσετε στο πεδίο 'Φάκελος για Πρόσθετα' (Extra Path) τη διαδρομή για το φάκελο αποθηκευμένων παιχνιδιών (saved games) για τον τίτλο παιχνιδιού που ρυθμίζετε. Η έκδοση 0.6.1b του ScummVM 0.6.1b θα κυκλοφορήσει σύντομα και θα διορθώσει αυτό το θέμα.