Τελευταίες Εξελίξεις
18 Νοε 2018: Κι άλλες αλλαγές υποδομής
Δημοσιεύτηκε από lotharsm

Πριν μερικές εβδομάδες, ξεκινήσαμε βελτιώσεις στον ιστότοπό μας, που περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε) "ξεσκόνισμα" στο forum και στο βίκι (wiki) μας. Επίσης γίνονται διάφορα πράγματα στο 'παρασκήνιο' όπως είναι η βελτίωση του τρόπου που χειριζόμαστε τις μεταφράσεις για αυτό ντον ιστότοπο.

Στις επόμενες μέρες, θα θέσουμε σε λειτουργία ένα νέο mirroring σύστημα για τα αρχεία που παρέχουμε προς λήψη, ούτως ώστε να μπορούμε να κατανέμουμε το απαιτούμενο εύρος ζώνης (bandwidth) μεταξύ πολλαπλών εξυπηρετητών (servers).

Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τις εργασίες για το νέο σύστημα και απομένει βασικά να 'πατήσουμε τον διακόπτη'. Ωστόσο, είναι πιθανόν να αντιμετωπίσετε θέματα όπως μη λειτουργικούς συνδέσμους για λήψη αρχείων ή μηνύματα που πληροφορούν για απόντα αρχεία κατά την περίοδο μετάβασης.

Δουλεύουμε σκληρά για να περιορίσουμε στο ελάχιστο τυχόν διακοπές στις υπηρεσίες μας. Και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση!