תאימות 1.3.1
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק ScummVM ID רמת תמיכה
The Legend of Kyrandia: Hand of Fate kyra2 מעולה

Support Level

לא ידוע על בעיות עם המשחק.

Supported Platforms

  • DOS
  • FM Towns
  • PC-98

Additional Notes

  • Requires the kyra.dat resource file to be placed in the game directory

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.