תאימות 1.3.1
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק ScummVM ID רמת תמיכה
Pajama Sam 3: You Are What You Eat From Your Head To Your Feet pajama3 טוב

Support Level

למשחק יש בעיות קלות שלא משפיעות של החוויה. ניתן לשחק בו עד הסוף.

Supported Platforms

  • Macintosh
  • Windows

Unsupported Platforms

  • PlayStation

Additional Notes

  • PlayStation 1 version doesn't use SCUMM

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.