תאימות 1.6.0
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק ScummVM ID רמת תמיכה
Quest for Glory I: So You Want To Be A Hero qfg1vga מעולה

Support Level

לא ידוע על בעיות עם המשחק.

Supported Platforms

  • DOS
  • Macintosh

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.