תאימות DEV
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק ScummVM ID רמת תמיכה
Simon the Sorcerer agos:simon1 מעולה

Support Level

לא ידוע על בעיות עם המשחק.

Supported Platforms

  • Acorn 32-bit
  • Amiga
  • DOS
  • Windows

Additional Notes

  • No music in Acorn disk version

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.